ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

บันทึกโดย นางสาวนิลวรรณ กาเผือก
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2552
---- ไปทำสแตนเชียร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทั้งวัน ทำเพื่อเตรียมงานจอมบึงสัมพันธุ์ ของเขต จัดขึ้นที่สนามมหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2552
----ไปจัดบอร์ดช่วยครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียน
จัดเนื่องในงานที่เขตจะมาตรวจครูดีเด่น (ได้ด้วย)
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2552 (เวลา 15.30น. -02.00น.)
----ไปขายธูปเทียนต่อที่อำเภอเนื่องในงานราชกาลที่ 5


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ